Strona startowa | O mnie | Blog | Linki | Napisz do mnie
 
A to ja
 

Marek Szewczyk fot. Włodzimierz Sierakowski


Marek Szewczyk

Niby nie┼║le, aleÔÇŽ

Nadesłany przez Marek Szewczyk 4.10.2016, 18:00:00 (1725 odsłon)

Przestudiowa┼éem „Wyst─ůpienie pokontrolne” Ministerstwa Sportu i Turystyki, które kontrolowa┼éo dzia┼éalno┼Ť─ç Polskiego Zwi─ůzku Je┼║dzieckiego za okres: 1 stycznia 2015 – 15 kwietnia 2016. Lektura pierwszego zdania nastraja optymistycznie, bo brzmi ono tak:

 

Na podstawie ustale┼ä zawartych w niniejszym wyst─ůpieniu pokontrolnym, dzia┼éalno┼Ť─ç Polskiego Zwi─ůzku Je┼║dzieckiego w zakresie obj─Ötym kontrol─ů, ocenia si─Ö pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawid┼éowo┼Ťci.

A kilka akapitów dalej mo┼╝na przeczyta─ç kolejne krzepi─ůce zdanie: Potwierdzono prawid┼éowo┼Ť─ç wydatkowania 97% ┼Ťrodków dotacji przekazanych PZJ na podstawie badanych umów.

 

Jednak w miar─Ö jak si─Ö czyta ca┼éy dokument, a liczy on 22 strony, mina troch─Ö rzednie. Ró┼╝nych uchybie┼ä w dzia┼éalno┼Ťci PZJ kontroluj─ůcy stwierdzili ca┼ékiem sporo i cho─ç nie maj─ů one du┼╝ego ci─Ö┼╝aru w┼éa┼Ťciwego, to jednak warto o nich mówi─ç, by ich unikn─ů─ç w przysz┼éo┼Ťci. Musi by─ç w statucie

Pierwsza rzecz, na któr─ů zwrócili uwag─Ö kontroluj─ůcy, to kwestia uchwa┼é zarz─ůdu podejmowanych poza posiedzeniami, przy wykorzystaniu ┼Ťrodków bezpo┼Ťredniego porozumienia si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç. Okazuje si─Ö, ┼╝e w kontrolowanych okresie takich uchwa┼é zarz─ůd podj─ů┼é ponad 140, co stanowi przesz┼éo 30% wszystkich uchwa┼é podj─Ötych w tym okresie. Na szcz─Ö┼Ťcie kontroluj─ůcy nie podwa┼╝yli wa┼╝no┼Ťci uchwa┼é podejmowanych za pomoc─ů ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej, ale wskazali, ┼╝e:

Mo┼╝liwo┼Ť─ç ich podejmowania w ww. trybie nie mo┼╝e wynika─ç wy┼é─ůcznie z postanowie┼ä regulaminu przyjmowanego przez Zarz─ůd, ale powinno znale┼║─ç oparcie tak┼╝e w statucie.

Dobrze się więc stało, że w znowelizowanym na zjeździe 30 lipca tego roku statucie odpowiedni zapis się znalazł (paragraf 39, ust. 3).

  

A swoj─ů drog─ů, ciekawe, co si─Ö z tym znowelizowanym statutem dzieje? Czy zosta┼é z┼éo┼╝ony w KRS-ie? Czy jest szansa, aby zbli┼╝aj─ůcy si─Ö zjazd sprawozdawczo-wyborczy odby┼é si─Ö wed┼éug jego zapisów?

 

A gdzie drugie sprawozdanie?

Kolejne uchybienie dotyczy sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci Zwi─ůzku. Oto co kontrolerzy stwierdzili w tej sprawie:

 

W toku kontroli stwierdzono, ┼╝e Walny Zjazd Delegatów nie rozpatrzy┼é i nie zatwierdzi┼é sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci Zwi─ůzku i sprawozdania finansowego PZJ za 2015 rok w wymaganym terminie, tj. do 30 czerwca 2016 r., tym samym nie dope┼éni┼é obowi─ůzku okre┼Ťlonego art. 9 ust. 7 ustawy o sporcie, w terminie wynikaj─ůcym z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 wrze┼Ťnia 1994 r. o rachunkowo┼Ťci (dalej ustawa o rachunkowo┼Ťci). Jak wynika z wyci─ůgu z protoko┼éu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów z 31 maja 2016 r., Zjazd przyj─ů┼é wy┼é─ůcznie sprawozdanie finansowe PZJ za 2015 r. (bez sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci Zwi─ůzku). Niezale┼╝nie od powy┼╝szego nale┼╝y zaznaczy─ç, ┼╝e g┼éosowanie w powy┼╝szej sprawie zosta┼éo przeprowadzone przy udziale ┼é─ůcznie 43 delegatów, a wi─Öc bez zachowania kworum wymaganego paragrafem 30 ust. 1 statutu PZJ. Tym samym uchwa┼éa dotycz─ůca przyj─Öcia sprawozdania finansowego PZJ za 2015 r. nie mo┼╝e zosta─ç uznana za wa┼╝n─ů.

 

W tym miejscu musz─Ö si─Ö wda─ç w polemik─Ö z kontrolerami Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ust─Öp 2 przytoczonego paragrafu 30 mówi bowiem, ┼╝e: W drugim terminie walny zjazd mo┼╝e skutecznie obradowa─ç bez wzgl─Ödu na liczb─Ö obecnych delegatów, a wszystkie zjazdy PZJ, w tym ten z 31 maja 2016 roku, obradowa┼éy w drugim terminie, wi─Öc zarzut, ┼╝e uchwa┼éa dotycz─ůca przyj─Öcia sprawozdania finansowego PZJ za 2015 r. nie mo┼╝e zosta─ç uznana za wa┼╝n─ů, bo g┼éosowa┼éo tylko 43 delegatów, jest chybiony.

 

Niemniej prawd─ů jest, ┼╝e zarz─ůd PZJ pope┼éni┼é dwa powa┼╝ne b┼é─Ödy. Spó┼║ni┼é si─Ö z przedstawieniem sprawozdania finansowego i nie przedstawi┼é sprawozdania z dzia┼éalno┼Ťci Zwi─ůzku.

 

Notorycznie za pó┼║no

W kontrolowanym okresie zarz─ůd PZJ dwukrotnie przekroczy┼é obowi─ůzuj─ůcy termin sk┼éadania wniosków do Krajowego Rejestru S─ůdowego o dokonanie zmiany zapisu je┼Ťli chodzi o sk┼éad  czy to Zarz─ůdu, czy w Rady Zwi─ůzku.

Wpis o dokonanie zmian w sk┼éadzie Zarz─ůdu wybranego 29 listopada 2014 r. z┼éo┼╝ony zosta┼é dopiero 5 marca 2015 r. (czyli po ponad trzech miesi─ůcach!), a wniosek dotycz─ůcy zmian w sk┼éadzie Zarz─ůdu oraz Rady Zwi─ůzku dokonanych przez Walny Zjazd Sprawozdawczy Delegatów PZJ, który odby┼é si─Ö 18 maja 2015 roku, z┼éo┼╝ony zosta┼é w s─ůdzie rejestrowym 11 czerwca 2015 r., tj. po up┼éywie 23 dni.

  

A gdzie wnioski merytoryczne?

Kontroluj─ůcy wykazali niekonsekwencj─Ö PZJ. Z jednej strony bowiem w umowach zawieranych z trenerami czy mened┼╝erami szczególnie du┼╝y nacisk po┼éo┼╝ono na zadania zwi─ůzane z opracowywaniem dokumentacji, m.in. planów sportowych i szkoleniowych, raportów dotycz─ůcych stopnia wykonania zaplanowanych zada┼ä wynikowych, sprawozda┼ä i analiz szkoleniowych, wniosków i projektów, w tym o charakterze interwencyjnym i naprawczym w zwi─ůzku z osi─ůgni─Ötymi wynikami sportowymi oraz preliminarzy akcji sportowych i szkoleniowych (dot. mened┼╝erów dyscyplin),

a tymczasem

W wyniku kontroli stwierdzono, ┼╝e ww dokumenty nie by┼éy sporz─ůdzane.” /…/ Przy czym, w przypadku ww. dokumentacji dotycz─ůcej startów zawodników kadry narodowej seniorów, uwag─Ö zwraca brak wskazania przez trenerów kadry wniosków szkoleniowych oraz propozycji zmian w organizacji szkolenia. Powy┼╝sze dowodzi, ┼╝e zarówno trenerzy, jak i mened┼╝erowie nie wywi─ůzywali si─Ö z na┼éo┼╝onych na nich obowi─ůzków, a PZJ nie egzekwowa┼é ich wykonania.

 

PZJ ju┼╝ zwróci┼é…

Oto najwa┼╝niejszy akapit dotycz─ůcy rozliczenia umowy mi─Ödzy PZJ a MSiT na – mówi─ůc ogólnie – konkurencje olimpijskie w kategorii seniorów w roku 2015.

Rozliczenie umowy zosta┼éo z┼éo┼╝one w terminie. Sprawozdanie zosta┼éo przyj─Öte w cz─Ö┼Ťci finansowej w kwocie 1 356 493,11 z┼é. Pozosta┼ée ┼Ťrodki, w wysoko┼Ťci 98 412,89 z┼é zosta┼éy zwrócone na konto MSiT wraz z odsetkami, z tego: 88 412,89 z┼é jako ┼Ťrodki niewykorzystane, 10 000 z┼é jako wykorzystane niezgodne z przeznaczeniem. Ostatecznie udzia┼é ┼Ťrodków dotacji MSiT w ca┼ékowitych kosztach zadania wyniós┼é 98,55%.

  

W terminie, prawid┼éowo rozliczone, ale… Dlaczego nie uda┼éo si─Ö wykorzysta─ç ponad 88 tys. z┼é? Dlaczego 10 tys. zosta┼éo wykorzystanych nieprawid┼éowo?

 

…i jeszcze b─Ödzie musia┼é

Na koniec raportu w zwi─ůzku z nieprawid┼éowo┼Ťciami w rozliczeniach umów Minister Sportu i Turystki wzywa Zwi─ůzek o dokonanie, w ci─ůgu 15 dni od dnia dor─Öczenia niniejszego wyst─ůpienia pokontrolnego, zwrotu na rachunek bankowy MSiT kwoty w wysoko┼Ťci 80 120,72 z┼é.

 

Na t─Ö sum─Ö sk┼éada si─Ö sze┼Ť─ç pozycji, z których dwie s─ů znacz─ůce. I tak:

• 40 242,14 z┼é – za wydatkowanie ┼Ťrodków dotacji na osoby nie uj─Öte w wykazach do┼é─ůczonych przez Zwi─ůzek do umowy,

• 25 000 z┼é – za wydatkowanie ┼Ťrodków dotacji na wynagrodzenie S. Helaka, nieuczestnicz─ůcego w realizacji zadania zleconego.

  

W innym miejscu raportu (wcze┼Ťniej) jest akapit, który wyja┼Ťnia, dlaczego pieni─Ödzy na wynagrodzenie dla Stanis┼éawa Helaka  nie mo┼╝na by┼éo u┼╝y─ç ze ┼Ťrodków MSiT i teraz trzeba je zwróci─ç ministerstwu. Oczywi┼Ťcie to nie kol. Helak odda te pieni─ůdze. Odda je PZJ, a b─Öd─ů one pochodzi─ç z kupki, która si─Ö nazywa „dochody w┼éasne”.

Oto ten akapit:

 

Zgodnie z umow─ů z 1 kwietnia 2014 r. zawart─ů pomi─Ödzy ww. a PZJ, S. Helakowi zlecono pe┼énienie funkcji trenera kadry narodowej juniorów, juniorów m┼éodszych i dzieci na kucach w dyscyplinach olimpijskich. W przed┼éo┼╝onym do Ministerstwa wykazie dofinansowanych wynagrodze┼ä, S. Helak zosta┼é wskazany jako trener w dyscyplinie skoki dzieci na kucach. Analiza dokumentacji wykaza┼éa, ┼╝e szkolenie dzieci ww. dyscyplinie nie by┼éo obj─Öte zakresem przeznaczenia dofinansowania wskazanego w umowie. W okresie obowi─ůzywania umowy nie zosta┼éa powo┼éana kadra do rywalizacji mi─Ödzynarodowej w tej dyscyplinie. Jednocze┼Ťnie nie stwierdzono, aby S. Helak bra┼é udzia┼é w akcjach szkoleniowych obj─Ötych harmonogramem planowanych dzia┼éa┼ä, sam Zwi─ůzek nie dysponuje dokumentacj─ů mog─ůc─ů potwierdzi─ç udzia┼é ww. w akcjach. Tym samym brak jest dowodów wskazuj─ůcych na jakikolwiek udzia┼é  S. Helaka  w realizacji dotowanego  zadania, a co za tym idzie podstaw do wyp┼éaty wynagrodzenia  ze ┼Ťrodków dotacji.

  

Na koniec raportu kontroluj─ůcy formu┼éuj─ů 13 szczegó┼éowych zalece┼ä. To sporo.

Jakkolwiek z tekstu „Wyst─ůpienia pokontrolnego” wynika jasno, ┼╝e poza konieczno┼Ťci─ů zwrócenia do kasy MSiT przytoczonych przeze mnie sum Polskiemu Zwi─ůzkowi Je┼║dzieckiemu nie gro┼╝─ů ┼╝adne inne konsekwencje, nie da si─Ö skwitowa─ç tego dokumentu stwierdzeniem „nic si─Ö nie sta┼éo”, czy „nie ma si─Ö czym przejmowa─ç.”

 

Ktokolwiek b─Ödzie rz─ůdzi┼é Polskim Zwi─ůzkiem Je┼║dzieckim przez najbli┼╝sze 4 lata (pocz─ůwszy od ?? listopada, ?? grudnia 2016 roku), musi mie─ç ┼Ťwiadomo┼Ť─ç, ┼╝e Zwi─ůzek zobowi─ůzany jest do przestrzegania procedur, jakie narzuca ten, kto daje pieni─ůdze, czyli Ministerstwo Sportu i Turystki. Do tego, aby tych procedur przestrzega─ç, potrzebna jest wiedza, potrzebni s─ů fachowcy, potrzebny jest zarz─ůd, który b─Ödzie umia┼é spe┼énia─ç funkcj─Ö z jednej strony wykonawcz─ů, a z drugiej – kontroluj─ůc─ů, w stosunku do podleg┼éych mu trenerów czy mened┼╝erów. Potrzebny jest prezes, który b─Ödzie wiedzia┼é, co to jest sport, jakie mechanizmy w nim obowi─ůzuj─ů, a nie tylko, gdzie ko┼ä ma g┼éow─Ö, a gdzie ogon.

Marek Szewczyk

 

 
Komentarze s─ů w┼éasno┼Ťci─ů ich autor├│w. Tw├│rcy serwisu nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za ich tre┼Ť─ç.
Dodaj komentarz
Zasady komentowania*
Zawsze akceptuj komentarz zarejestrowanego u┼╝ytkownika.
Tytuł*
Nazwa*
E-mail*
Strona www*
Tre┼Ť─ç*
Kod potwierdzaj─ůcy*

Kliknij tutaj, aby od┼Ťwie┼╝y─ç obrazek, je┼Ťli nie jest wystarczaj─ůco czytelny.


Wpisz znaki widoczne na obrazku
Kod rozróżnia małe i wielkie litery
Liczba pr├│b, kt├│re mo┼╝esz wykona─ç: 5