Strona startowa | O mnie | Blog | Linki | Napisz do mnie
 
A to ja
 

Marek Szewczyk fot. Włodzimierz Sierakowski


Marek Szewczyk

Do pani inspektor ds hodowli

Autor: Gość  Wysłano: 23.11.2017, 18:40:18

Czy Minister Rolnictwa, a w jego imieniu KOWR sprawujący nadzór właścicielski nad państwowymi stadninami koni arabskich, zamierza kiedykolwiek i jakkolwiek zareagować na płynące od dawna sygnały o nieprawidłowościach w SK Janów Podlaski i SK Michałów zagrażające całkowitym upadkiem państwowej hodowli koni arabskich? To co dzieje się od blisko dwóch lat w Janowie i Michałowie nosi znamiona dywersji gospodarczej,czyli świadomego działania w kierunku wyrugowania polskich koni arabskich ze światowego rynku oraz całkowitego zaprzepaszczenia dorobku hodowlanego wybitnych polskich hodowców tej rasy koni.

Czy pani Izabela Wierzchowska, inspektor ds hodowli nadzorująca z ramienia KOWR państwową hodowlę koni aprobuje politykę hodowlaną prowadzoną przez prezesów stadnin w Janowie i Michałowie? Czy, a raczej dlaczego, wyraziła Pani zgodę na krycie michałowskich klaczy ogierem Sahm El Arab? Rozumiem, że takie decyzje są z Panią konsultowane.Dlaczego zaakceptowała Pani listę koni wystawionych przez SK Michałów i SK Janów Podlaski na zimową aukcję? Wiem, że w Janowie lista ta była z Panią uzgadniana na miejscu. Czy nie uważa Pani za stosowne odnieść się do zgłoszonych w komentarzach przez znawców zastrzeżeń do tych list? A są to zastrzeżenia bardzo poważne. Wszakże jest Pani również pracownikiem Katedry Genetyki na wydziale zootechniki SGGW w Warszawie. Michałowskie araby były podobno tematem Pani pracy magisterskiej. Wydaje się więc, że powinna Pani w pełni zdawać sobie sprawę ze szkodliwości polityki hodowlanej i sprzedażowej prowadzonej przez obecnych Prezesów dla państwowej hodowli koni arabskich. Jakie ma Pani argumenty na obronę działań panów Prezesów? Pytam, gdzie jest ów nadzór KOWR nad państwowymi stadninami koni arabskich? Jak znam życie, nie raczy Pani odnieść się do słów zwykłych śmiertelników, będących "jedynie" miłośnikami polskich koni arabskich, a niektórzy nawet znawcami tej dziedziny. Oczekuję więc, że członkowie Rady ds hodowli koni przy Ministrze Rolnictwa, a w szczególności pani profesor Krystyna Chmiel, zażądają oficjalnie od Ministra Rolnictwa by wreszcie określił, jakie są jego plany wobec państwowej hodowli koni arabskich oraz przyszłości stadnin w Janowie i Michałowie. Obecnie sytuacja jest taka, że panowie Prezesi SK Michałów i SK Janów Podlaski są ze sobą na noże, każdy z nich robi co chce, nadzór pani inspektor ds. hodowli jest iluzoryczny, zaś nowy Prezes PZHKA (hodowca prywatny)zachowuje w całej sprawie bierne stanowisko. Tylko koni żal, bo państwowa hodowla koni arabskich usycha.
Dodaj komentarz
Zasady komentowania*
Zawsze akceptuj komentarz zarejestrowanego użytkownika.
Tytuł*
Nazwa*
E-mail*
Strona www*
Ikona wiadomości*
       
Treść*
URL E-mail Link obrazka Zarządca obrazków Buźki Flash Youtube Kod Cytat

Pogrubienie Kursywa Podkreślenie Przekreślenie  Do lewej Wyśrodkowanie Do prawej  


Kliknij Podgląd aby zobaczyć zawartość po zmianach.
Opcje*
 
 
 
Kod potwierdzający*

Kliknij tutaj, aby odświeżyć obrazek, jeśli nie jest wystarczająco czytelny.


Wpisz znaki widoczne na obrazku
Kod rozróżnia małe i wielkie litery
Liczba prób, które możesz wykonać: 5