Potrzebny jest zjazd statutowy

Data 22.05.2015, 17:16:06 | Temat: Felietony

Chyba już nikt nie może mieć wÄ…tpliwoÅ›ci, że zmian w statucie nie uchwalimy, jeÅ›li nie zwoÅ‚amy w tej sprawie zjazdu nadzwyczajnego, poÅ›wiÄ™conego tylko tej jednej sprawie. Przyklejenie spraw zmian w statucie do zjazdu sprawozdawczo-wyborczego jest z góry skazane na niepowodzenie, bo wiadomo: kiedy chodzi o wybory, emocje sÄ… ogromne, delegaci nie majÄ… gÅ‚owy do niczego innego, a zajmowanie siÄ™ statutem po godzinie 17.00 jest bez sensu.

Przypomnę, że w przyszłym roku, zgodnie z obowiązującym statutem (ciągle nie zmienionym) powinien się odbyć jeden zjazd: sprawozdawczo-wyborczy. Termin tego zjazdu nie jest określony: może być na wiosnę, może być jesienią.


Nawet gdyby przyjąć, że zrobimy dwa zjazdy: wiosnÄ… – sprawozdawczy, a jesieniÄ… – wyborczy, to doklejenie kwestii zmian w statucie do wiosennego zjazdu sprawozdawczego jest ryzykowne, gdyż jeÅ›li siÄ™ pojawiÄ… jakiekolwiek kwestie personalne (a tego wykluczyć siÄ™ nie da), to zmiany w statucie ponownie zostanÄ… odsuniÄ™te ad kalendas graekas.

  

Proponuję rozważnie następującego scenariusza.

Ustalamy termin zjazdu nadzwyczajnego poÅ›wiÄ™conego tylko i wyÅ‚Ä…cznie zmianom w statucie na listopad tego roku. Nowo wybrana komisja statutowa uchwala, że opracuje projekt zmian w statucie do koÅ„ca sierpnia tego roku. Ma na to 3 miesiÄ…ce – chyba wystarczy? Projekt ten zostanie podany do publicznej wiadomoÅ›ci (poprzez internetowÄ… stronÄ™ PZJ) 1 wrzeÅ›nia. Mamy wówczas dwa miesiÄ…ce na dyskusjÄ™ nad proponowanymi zmianami.

  

Listopadowy zjazd statutowy jest nieodzowny także z jeszcze jednego powodu. Istotne, aby najbliższy zjazd wyborczy odbywał się już według zmienionego i zatwierdzonego przez sąd statutu. A na to trzeba liczyć kilka miesięcy: od złożenia w KRS, do zatwierdzenia.

  

Do komisji statutowej apeluję, aby w projekcie zmian uwzględniła bardzo sensowny i bardzo ważny dla funkcjonowania naszego środowiska wniosek Marcina Konarskiego. Zjazd wyborczy nie może się odbywać na wiosnę! Zjazd wyborczy musi się odbywać jesienią, zawsze w roku igrzysk olimpijskich, zawsze po ich zakończeniu.

JesteÅ›my zwiÄ…zkiem sportowym i rytm naszego życia powinien być podporzÄ…dkowany cyklom olimpijskim. Naszym celem powinno być, aby polscy jeźdźcy brali udziaÅ‚ w IO, nawet jeÅ›li to bÄ™dzie tylko speÅ‚nienie coubertenowskiego hasÅ‚a: najważniejsze, by gonić króliczka.

 

Marcin Konarski bardzo sÅ‚usznie zwróciÅ‚ uwagÄ™, że jeÅ›li wybory bÄ™dÄ… siÄ™ odbywaÅ‚y na wiosnÄ™, to nowo wybrany zarzÄ…d ma na starcie „w plecy” pierwsze trzy czwarte pierwszego roku, bo znajduje siÄ™ w realiach nakreÅ›lonych przez poprzedni zarzÄ…d. 

  

Z kolei idea, aby zjazdy sprawozdawcze odbywaÅ‚y siÄ™ „w drugim kwartale roku”, jak przewidywaÅ‚ projekt nie wprowadzonych w życie zmian w statucie, jest sÅ‚uszna. Choć od razu przychodzi na myÅ›l, dlaczego nie w koÅ„cu pierwszego kwartaÅ‚u? Przecież przy dzisiejszej technice sporzÄ…dzenia bilansu za poprzedni rok nie musi trwać 4-5 miesiÄ™cy!

  

Tak czy inaczej, jeÅ›li zaÅ‚ożymy, że raz na cztery lata bÄ™dziemy musieli odbyć dwa zjazdy: sprawozdawczy w  pierwszym kwartale roku oraz wyborczy w czwartym kwartale – to chyba Å›wiat siÄ™ nie zawali?

Marek Szewczyk 

Ten artykuł pochodzi ze strony HipoLogika Marka Szewczyka
http://hipologika.pl

URL tej publikacji:
http://hipologika.pl/modules/news/article.php?storyid=105